Chính sách bảo mật thông tin

Trang chủ của chúng tôi

https://hoanggia247.com

Bảo mật thông tin

Chúng tôi (hoanggia247.com) có thể yêu cầu cung cấp một số thông tin như email, số điện thoại của quý khách nhằm đảm bảo việc giao hàng chính xác và đúng theo yêu cầu của quý khách hàng.

Quý khách có thể từ chối cung cấp thông tin cá nhân nhưng như vậy sẽ ảnh hưởng lớn tới quá trình giao hàng phục vụ quý khách, trong một số trường hợp sẽ khiến chúng tôi không thể đảm bảo giao hàng cho quý khách.

Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ tại máy chủ của chúng tôi cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc khách hàng tự đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Trong mọi trường hợp, thông tin cá nhân sẽ được bảo mật trên máy chủ của chúng tôi.

Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Nếu quý khách đã đồng ý gửi thông tin cá nhân cho chúng tôi, điều đó có nghĩa là quý khách đã đồng ý theo các điều khoản mà chúng tôi đã nêu ở trên. Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của quý khách bằng những hình thức chuyên nghiệp nhất. Chúng tôi sử dụng giao thức SSL để bảo vệ thông tin riêng tư của khách hàng.

Thông tin cá nhân lưu trữ trên trang chủ của chúng tôi được cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của hoanggia247.com nêu ở trên. Việc thu thập và sử dụng thông tin chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng trừ những trường hợp pháp luật nhà nước Việt Nam có quy định riêng.

Chúng tôi cam kết không sử dụng, không chuyển giao, không cung cấp, không tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của khách hàng nếu không có sự cho phép của quý khách.